Zahvaljujući iskustvu stečenom kroz vlastitu proizvodnju, obavljamo distribuciju isključivo visokokvalitetnih repromaterijala najpoznatijih svjetskih robnih marki. Visoka kvaliteta repromaterijala implicira brzinu i kvalitetu samog proizvodnog procesa, što je presudno za kvalitetu konačnog proizvoda. Asortiman grafičkog materijala koji na tržištu nudimo uključuje sljedeće skupine proizvoda:

Boje i lakovi
Ploče i filmovi
Papiri, kartoni i ljepenke
Folije
Ljepila
Sredstva za čišćenje i kemikalije
Omotni materijali
Ostali grafički materijali

Kompletna ponuda grafičkog repromaterijala dostupna je u svim distributivnim centrima Grafotiska.

 
 

Što nas čini posebnima?

Koristimo najnoviju tehnologiju, istovremeno brinući o okolišu. Certifikati koje posjedujemo odraz su naše posvećenosti kvaliteti!