Poštovani klijenti, s ciljem što boljeg razumijevanja Vaših želja, potreba i zahtjeva; naše suradnje i komunikacije; pripremili smo kratke upute o načinu pripreme i slanja dokumenata za projekte koje želite tiskati u Grafotisku. Upute možete pregledati ispod:
Upute za korisnike
Prinect Portal upute

Što nas čini posebnima?

Koristimo najnoviju tehnologiju, istovremeno brinući o okolišu. Certifikati koje posjedujemo odraz su naše posvećenosti kvaliteti!