NOVA LINIJA ZA PROIZVODNJU KNJIGA PROIZVOĐAČA IZ ŠVICARSKE

mullermartini

Nova linija za proizvodnju knjiga proizvođača Müller Martini – Švicarska, zadnji je tehnološki doseg u procesu proizvodnje knjiga tvrdog uveza. Linija se sastoji od segmenta pripreme knjižnog bloka i završnog segmenta procesa proizvodnje knjiga.

Tehničke mogućnosti nove proizvodne linije ispunjavaju zahtjeve za proizvodnju najzahtjevnijih knjiga vrhunske kvalitete tvrdog uveza sa brzinom proizvodnje od 3600 knjiga/sat.

GRAFOTISAK nabavkom i puštanjem u rad najsuvremenije linije za proizvodnju knjiga nastavlja sa implementacijom najnovije tehnologije u svoj proizvodni pogon. Nova tehnologija povećava proizvodne kapacitete i podiže kvalitetu gotovih proizvoda na najviši nivo.

Aktivno praćenje razvoja tehnologije i njeno korištenje u procesu proizvodnje Grafotiskov je imperativ i put za održivo stvaranje novih vrijednosti.

Grafotiskov suvremeni proizvodni pogon je preduvjet za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda koji nalaze put do potrošača na najkonkurentnijim tržištima EU.