Korisničke upute

Poštovani kupci, s ciljem što boljeg razumijevanja Vaših želja, potreba i zahtjeva; naše suradnje i komunikacije; pripremili smo kratke upute o načinu pripreme i slanja dokumenata za projekte koje želite tiskati u Grafotisku.
Upute možete pregledati u rubrici Download –> Upute ili direktno preko linka:
https://www.grafotisak.com/download/upute/