POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

Mi u Grafotisku, baveći se trgovinom uredskim, školskim i grafičkim artiklima te proizvodnjom grafičkih proizvoda, držimo do korektnog odnosa prema kupcima, poslovnim partnerima, zaposlenicima i društvu u cjelini. Ugled i prepoznatljivost koju imamo u okruženju i poslovnoj i društvenoj sferi, stečeni su dugogodišnjim radom i konstantno temeljeni kvalitetom kroz vrijeme. Naša težnja je dostaviti proizvode i pružati usluge koje zadovoljavaju želje i potrebe naših kupaca u okvirima osnovnih načela kvalitete.

Kvaliteta u Grafotisku se ogleda kroz proizvode izrađene vrhunskom tehnologijom i od najkvalitetnijih materijala, spremnost na brzu reakciju, točnost i pouzdanost, što je i prepoznato na tržištu cijele Europe – to je kvaliteta kojoj se može vjerovati. Također, posvećenost kupcima, proizvodima i procesima je rezultirala time da su proizvođači odabrali Grafotisak kao najbolji put za plasiranje svojih proizvoda na tržište.

Svaki pojedini zaposlenik u Grafotisku, uključen je i posvećen postizanju standarda kvalitete prema našim kupcima, poslovnim partnerima i društvu u cjelini. Također, svaki pojedini zaposlenik odgovara za sigurnost na radu, gdje se provođenjem utvrđenih pravila i uputa stvara okruženje za siguran rad.

Grafotisak se u svome radu opredjeljuje za zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika, kako na radnom mjestu, tako i za dugoročno očuvanje zdravlja zaposlenika. Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu u Grafotisku se ogleda i u prepoznavanju svih potencijalnih opasnosti, pri čemu se poduzimaju odgovarajuće mjere s ciljem prevencije nezgoda i eliminacije rizika, koji se u slučaju nemogućnosti izbjegavanja, svode na prihvatljivu razinu.

Svjesni činjenice kako je sustav upravljanja kvalitetom dinamičan i sveobuhvatan, mi u Grafotisku vjerujemo kako poseban naglasak treba staviti na okoliš i njegovu ulogu u procesu upravljanja. Aktivnosti koje obavljamo na dnevnoj razini svakako su usko vezane s djelovanjem na okoliš, pri čemu težimo da isto bude pozitivnog karaktera te ukoliko navedeno nije moguće, onda da se negativni aspekti svedu na minimalnu razinu, da su kontrolirani i uredno praćeni.

Podizanje svijesti o kvaliteti, zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u našoj radnoj okolini, među našim zaposlenicima i prema našim kupcima, poslovnim partnerima i društvu u cjelini je dio naše temeljne politike poslovanja.

Grafotisak drži do razvijanja i unaprjeđenja svog Integriranog Sustava Upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i FSC-STD-40-004 V-3.0.

U Grudama, 05. prosinca 2019. godine

Nikola Vranješ,
Generalni direktor

Što nas čini posebnima?

Koristimo najnoviju tehnologiju, istovremeno brinući o okolišu. Certifikati koje posjedujemo odraz su naše posvećenosti kvaliteti!